Foreldrekurs

2018-2019

Weekend (One Time Course)

per person /
NOK

1390/990*

Home Courses

Foreldrekurs

Foreldrekurs

Teacher

Natalia Cross

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Kursdetaljer

Foreldre innehar den viktigste rollen i musikkutdanningen når det gjelder å utvide et barns musikalske horisont. Derfor har vi besluttet å starte et foreldrekurs som en jevnlig del av vårt utdanningsprogram. Målet ved dette kurset er å hjelpe foreldre hvis barn er involvert i vår musikkutdanning. Formålet er å gi foreldre en forståelse for de forskjellige situasjoner og reaksjoner som kan oppstå som en del av prosessen med å lære et instrument. En sentral del av dette er temaer som hvordan forvalte ditt barns talent, innsats, fremskritt, samt hvordan behandle perioder med mindre eller større interesse for øvelse. Vi råder begge foreldre til å delta, dersom det lar seg gjøre.

Neste dato: Blir snarlig annonsert – du må gjerne utrykke din interesse ved å kontakte oss allerede nå.
Varighet: En dag (Lørdag)

*Betaling: NOK1390 per familie/NOK990 dersom barnet er elev hos oss, eller dersom kun en forelder deltar.
Ekstra: Lytteøkt og musikkaktiviteter for barn inkludert i kurset.
Plasser: Vi begrenser antallet individuelle deltakere til 20 av tekniske årsaker.

Alle administrative kostnader er inkludert.

Our Main Teachers

Kreativ pianolærer som er opptatt av å fremme barn og voksnes musikalske utdannelse og spilleglede.

Bastien Ricquebourg

PERCUSSION | CONDUCTING
VIEW PROFILE

SSOs alternende solo slagverk, og hovedlærer på UiS for slagverk og pauke.

Price : 1390/990* NOK

Max Availability : 20

Question