Velkommen!

Principal

09 november 2016

1 kommentar

Home News

Registrer deg nå

Søknadsskjema for neste semester er åpent til 01. September. I noen tilfeller vil det være mulig for elever å starte allerede i inneværende semester. Dersom dette er interessant for deg, vennligst kontakt oss direkte, og vi vil gi utfyllende detaljer og finne den beste løsningen for deg.

Vi oppfordrer våre søkere til å vurdere en bred musikkutdanning, inkludert musikkteori og solfeggio (gehør). Å delta på disse kursene vil hjelpe eleven med å oppnå en mer effektiv prosess med instrumentet, og gjøre grunnlaget for å takle utfordringer bedre. Adagio vil alltid forsøke å tilby de beste fasiliteter og forutsetninger for eleven.

Hvordan fungerer opptaket?

Du starter ikke automatisk undervisning etter å ha sendt inn søknad. Vi kommer etter kort tid til å kontakte deg for å avtale et møte med en av våre pedagoger. Vi bruker denne muligheten til å evaluere elevens interesse og ferdigheter, som gir oss et godt grunnlag for å skape det skreddersydde programmet for eleven. Det er et spennende møte der eleven får mulighet til å prøve instrumentet, og øve på å gjenkjenne rytmer og repetere toner gjennom sang. Dersom søkeren er et barn ber vi begge foreldre om å delta på møtet all den tid det lar seg gjøre.