Start

Du starter ikke automatisk undervisning etter å ha sendt inn søknad. Vi kommer etter kort tid til å kontakte deg for å avtale et møte med en av våre pedagoger. Vi bruker denne muligheten til å evaluere elevens interesse og ferdigheter, som gir oss et godt grunnlag for å skape det skreddersydde programmet for eleven. Det er et spennende møte der eleven får mulighet til å prøve instrumentet, og øve på å gjenkjenne rytmer og repetere toner gjennom sang. Dersom søkeren er et barn ber vi begge foreldre om å delta på møtet all den tid det lar seg gjøre.